• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7

新闻更新

针织圆机

在潭门限,针织圆机的整个系统一起正确链接和完美的针头和支持环之间的相互作用确保创建过程循环完美,稳步推进,并最终创造最优质的产品,优良的品质和卓越的生产力。

针织配件

在潭门限,针织圆机的整个系统一起正确链接和完美的针头和支持环之间的相互作用确保创建过程循环完美,稳步推进,并最终创造最优质的产品,优良的品质和卓越的生产力

Doanh nghiệp dệt may với bài toán "lao động"

Đơn hàng dồi dào nhưng thiếu lao động sản xuất, buộc doanh nghiệp dệt may trong nước tuyển dụng cả lao động tay nghề thấp, thậm chí là lao động không có tay nghề để vừa sản xuất vừa đào tạo.

Đơn hàng dệt may không kém phần rủng rỉnh

Với gần 9 tỷ USD thu về trong quý I/2021, tăng 6% so cùng kỳ, đã cho thấy xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam đang dần vượt qua cơn bĩ cực và trên đà khởi sắc. Nhiều doanh nghiệp (DN) cũng đã rủng rỉnh đơn hàng đến tháng 8-9/2021.