Fields labeled with an asterisk * indicate required information.

CÔNG TY TNHH MTV TÂM TINH NHUỆ

心精锐国际贸易有限公司

地址: No.137-139 street Vanh Dai Trong , Binh Tri Dong B Ward , District Binh Tan, HCM City, Vietnam
电话: +84.28-3755 5968   FAX: +84.28-3755 5969
电邮: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。
税号: 0313993613