Testimonials

Ms Sandy
2018-03-11, 05:30
Nhìn máy dệt kim tròn phức tạp hơn máy dệt kim tròn mình đang chạy
Vodanh
2018-03-01, 05:28
Hàng Máy dệt Đài Loan có ok không vậy ?
nguoihanoi
2018-01-11, 05:31
Công ty này có giao hàng ra Hà Nội không ?

Add A Testimonial

Name 
Comment