JINTEX

Kim dệt JINTEX chất lượng cao được giới thiệu bởi công nghệ luyện thép từ Taiwan.