Theo Trung tâm thông tin thương mại, Bộ Công Thương, trong 6 tháng cuối năm 2018, XK hàng may mặc của Việt Nam sang Hàn Quốc dự kiến sẽ đạt khoảng 1,9 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2017.

Thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, trong 6 tháng đầu năm XK hàng may mặc của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc tăng trưởng mạnh với kim ngạch đạt 1,29 tỷ USD, tăng 25,31% so với cùng kỳ 2017. Trong đó, riêng trong tháng 6, kim ngạch XK hàng dệt may sang Hàn Quốc đã đạt 217 triệu USD, tăng 26,16% so với tháng 5/2018 và tăng 49,65% so với tháng 6/2017. 

Theo nhận định của Bộ Công Thương, XK hàng may mặc của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2017 chủ yếu do sức cạnh tranh cao của hàng may mặc Việt Nam và khả năng chi tiêu của người tiêu dùng Hàn Quốc tăng. 

Với kết quả đạt được trong nửa đầu năm 2018, dự báo XK mặt hàng này của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc trong 6 tháng cuối năm 2018 sẽ tăng mạnh. Theo chu kỳ, XK hàng may mặc của Việt Nam sang Hàn Quốc sẽ tăng mạnh từ tháng 7 hàng năm, nhưng năm 2018, tốc độ XK đã cải thiện từ đầu năm và bứt phá trong tháng 6.

Dự báo, 6 tháng cuối năm 2018, XK hàng may mặc của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 1,9 tỷ USD, tăng 20% so với mức thực hiện của cùng kỳ năm 2017, nâng kim ngạch XK cả năm 2018 đạt 3,2 tỷ USD, tăng 22% so với năm 2017. 

Hiện Trung Quốc và Việt Nam là 2 nhà cung cấp hàng may mặc lớn nhất vào thị trường Hàn Quốc với thị phần chiếm lần lượt 34,46% và 32,67%.

Như vậy, sau 3 năm khoảng cách thị phần giữa Trung Quốc và Việt Nam được rút ngắn rất nhanh từ mức 40,18% và 29,52%.

Theo thống kê từ phía Hàn Quốc, nhập khẩu hàng may mặc của Hàn Quốc tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2018. Trong đó, NK từ Việt Nam tăng mạnh nhất đạt 21,22% so với cùng kỳ năm 2017.

Hiện Việt Nam là nhà cung cấp hàng may mặc vào Hàn Quốc có lợi thế lớn nhất và có nhiều khả năng sẽ trở thành nhà cung cấp hàng may mặc lớn nhất vào thị trường này.